شرکت ستاره تابان پاک

تولید کننده انواع پاک کننده های بیولوژیک با استفاده از نانو فناوری

امروز خدای بزرگ را بسیار سپاسگذاریم که به ما توفیق به تولید رساندن بسیاری از طرح های تحقیقاتی مورد نیاز کشور و بعضا” جهان را عنایت فرمود.

شرکت ستاره تابان پاک در منطقه آزاد انزلی جهت تولید نانو شوینده های بیولوژیک با روش نانو تکنولوژی تاسیس شده است.

تولیدات این شرکت به 2 گروه تقسیم می گردد که عبارتند از:

1- گروه نانو شوینده های بیولوژیک خانگی

2- گروه نانو شوینده های بیولوژیک صنعتی

سایت جدید شرکت ستاره تابان پاک : www.msk-el.com